شهیار قنبری استریو Lady Chanson (سی دی)

عنوان: شهیار قنبری
استریو: Lady Chanson
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گوش ماهی ها، گلابدان قدیمی، برهنگی، ترانه ای برای بخشیدن، دوستم داشته باش، آشتی، دست ها، برهنگی(به فرانسه)، عشق است، گوش ها

چاپ