شهیار قنبری استریو چهره نما (سی دی)

عنوان: شهیار قنبری
استریو: چهره نما
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دوستت دارم ها، بر می‌گردم، عشق اما پیداست، جنگجو، کار شهیار، ترانه باحال، غزل بانو، بغلم کن

چاپ