شهرام کاشانی استریو ترانه (سی دی)

عنوان: شهرام کاشانی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یادم نمیره، دختر بندری، فریاد، ستاره، فاصله، دیگه بسته، باور ندارم، بن بست

چاپ