شهرام صولتی استریو Caltex (سی دی)

عنوان: شهرام صولتی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: فریاد، عاشقتم، همدم، سنگدل، دو خط موازی، دخترای شیرازی، بوف کور، شهر ستاره، خسته، ستاره ها، همصدا، آفرینش

چاپ