شهرام صولتی استریو ترانه (سی دی)

عنوان: شهرام صولتی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پرواز، تنها، جدایی، ستاره، دیدی سرمون چی اومد، دلبر، الماس، دیوانه

چاپ