شهاب استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: شهاب
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مرغ شیدا، خداوکیلی، بیا جونوم، عهد، مادر، دعام کن، عمر گرامی، دیوانه

چاپ