شهره استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: شهره
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مثل تو نیست، نسوزی، پیغام، راه، سایه، چرا رفتی، هرکی عاشقه، جانِ جان

چاپ