شهره استریو Caltex (سی دی)

عنوان: شهره
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دل، آمدی، ناجی، دل خوش باور، آی بته بته، من و شب، آواز فاصله، چشم به راه، تو که نیستی، تو بمون، مغرور، دختر مشرقی، عشق شکسته، مقصد

چاپ