شهره استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: شهره
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عطر زن، سال دوهزار، دریاب مرا، سی تا بهار، نیمه دیگر، نامه، اشتباه دل، دخت گل

چاپ