شراره استریو Caltex (سی دی)

عنوان: شراره
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عروسی، یکی نه دوتا، ستاره، کولی، تابلو، عاشق ترین، گیسو پریشون، دل

چاپ