شورانگیز استریو ترانه (سی دی)

عنوان: شورانگیز
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مسافر، محراب، بارون، صبرم تمومه، راز، کعبه کجاست، شهر بی فرشته، آتش دل

چاپ