سوزان روشن استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: سوزان روشن
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قمار باز، مردم آزار، حقیقت، دل دیوونه، آریا، دسته دسته، روح شیطون، آینه، مدلی

چاپ