شیلا استریو Caltex (سی دی)

عنوان: شیلا
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: آسه آسه، عروس خلیج، باورم کن، یارت نمیشم، چشمون من، قناری جون، رفتم از یادت

چاپ