سامان استریو آونگ (سی دی)

عنوان: سامان 
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دل، قناری، ناودون، فکر نکنی، بر میگردم، شهرای ایران، فرودگاه، دل بی کلام

چاپ