شهلا سرشار استریو ترانه (سی دی)

عنوان: شهلا سرشار
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مرد من، گل اشک، باغ دل، عاشقانه با دلم رفتار کن، کهنه شراب، صیاد

چاپ