حسن شماعی زاده استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: حسن شماعی زاده
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: جل الخالق، داماد، عروسی، دونه دونه، نمیشه، پرستش، دنیا دنیا، تولد عشق، بت شکن، صدای عشق بدون کلام، فریاد عشق بدون کلام

چاپ