سیاوش قمیشی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: سیاوش قمیشی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: هوای خونه، طلوع، جزیره، نامه، پنجره، دودلی

چاپ