سیاوش قمیشی و ابی استریو Caltex (سی دی)

عنوان: سیاوش قمیشی و ابی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پنجره، حکایت، غروب، نامه، فاصله، پرنده های قفس، گل و تگرگ، روز برفی(سیاوش قمیشی)، کی اشکاتو پاک میکنه، قبیله، بگو ای یار، بتو نفرین، سبد سبد(ابی)

چاپ