سیاوش قمیشی استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: سیاوش قمیشی
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: قصه ی امیر، عادت، مسافر، بیا برگرد، سراب، کاش از اول، قصه ی امیر بدون کلام، کاش از اول بدون کلام، بیا برگرد بدون کلام

چاپ