سیاوش قمیشی و مسعود فردمنش استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: سیاوش قمیشی و مسعود فردمنش
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خار، حادثه، رنگ دیروز، قرن ما، غریبه، قناری، سکوت، بازا، مرد خدا

چاپ