سیاوش قمیشی و مسعود فردمنش استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: سیاوش قمیشی و مسعود فردمنش
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: حکایت، پرنده های قفسی، از عشق تو، هردوی ما، شکایت، بچه ها، اونروزها، دریای طوفانی، گم کرده، چوپان

چاپ