سیاوش قمیشی استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: سیاوش قمیشی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پائیز، حباب، خوش خیال، طلوع، خالی، تنها، فاصله، غرقابه درد، باهم، فرنگیس

چاپ