سیاوش قمیشی استریو پارس ویدیو (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: سیاوش قمیشی
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: از ماست که بر ماست، فرنگیس، سایه، غربت، خواب بارون، پیوستگی، هدیه، از ماست که بر ماست موزیک

چاپ