شاهرخ استریو آونگ (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: شاهرخ
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خونه، پرستش، دوست دارم، آفتاب، قصه، یاس افغان، سوار راهه دور، واسه چی، بچه ها خداحافظ

چاپ