شاهرخ استریو آونگ (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: شاهرخ
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: نامه، آوازه خون، تو رو می پرستم، غریبه، سرزمین عاشقا، نیومدی نیومدی، کاکلی، دلکم

چاپ