سندی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره5

عنوان: سندی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه، جاده عشق، در بنگاه معاملاتی، یا رهن یا اجاره، متلک، تماس تلفنی، سارا، ویدئو، شیوا، تلویزیون، لقب، عروس پستی، بیا بیا، کورش میخواند

چاپ