سندی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: سندی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پری ور بپری، نزارش بپره، دختر اهوازی، بی تقصیر، بیکاری، صیغه، یار تکنویی، بای بای، دنس میکس

چاپ