سندی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: سندی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: خواننده تاپ، سربازی، دختر آبادانی، زود باور، دلدار، مرد سالاری، عاشق نشو، دارو
Relax

چاپ