سندی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: سندی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: تعارف، کبری، عشق بندر، طلاق، کتک نزن، مزاحم تلفنی، بوم بوم، خیالات، لالائی

چاپ