سندی استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: سندی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ماشالله، پارتی، رمضون، خرافات، لیلی، عشق شرقی، دختر شهرستون، بابا، دنس میکس

چاپ