سعید محمدی استریو Caltex (سی دی)

عنوان: سعید محمدی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چشم براه، السون والسون، بالا بالا، دلسنگ، فصل عشق، چشم چشم دو ابرو، عروسی، یادگار

چاپ