سرژیک استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: سرژیک
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: گنج طلا، نامزد، عروسی، آوردیمش، بله برون، رومئو_ژولیت، مرغ دریا(بندری)، همسر

چاپ