حسن شجاعی استریو ترانه (سی دی)

عنوان: حسن شجاعی
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: چه سخته بی عشق، بهار، ای عشق، عزیز مصر، عروسک، حرف، کبوتر حرم، مرد تنها، پیکر تراش، نیمه شب، قصه اشک، دوتا عشق

چاپ