سپیده استریو Caltex (سی دی)

عنوان: سپیده
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عروسی تو، شاپرک، ستاره، حسود، هم کوچه، برگ، ایستگاه، عروسی تو موزیک

چاپ