مهرداد استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: مهرداد
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: عروسک، خانومک، قسمت، تغرین، بسانس، یادگاری، مش تقی، اون روزا، یاد تو، پاشین، عشق همه کارست، دل دل

چاپ