پروا استریو ترانه (سی دی)

عنوان: پروا
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: یادگار عشق، خسته دل، نقش سراب، از من بگریزید، ایران، نغمه سرا، دختر قوجانی، پنجره

چاپ