پوران استریو Caltex (سی دی)

عنوان: پوران
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اشکم دونه دونه، گلی جان، شانه، نیلوفر، شکوفه ها، فرشته من، آهو، گل آمد بهار آمد، شب خوش بود، شبهای انتظار، غرور شکسته، چشمه

چاپ