رنگارنگ استریو PBI (سی دی)

عنوان: رنگارنگ
استریو: PBI
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
هایده: ترانه سال، کاشکی دوست نداشتم، ترانه سال بدون کلام، سراب، ای یارمن
مهستی: دل کوچولو
معین: آواز جدائی، هوس، هوس بدون کلام

چاپ