ستار و مهستی استریو Caltex (سی دی)

عنوان: ستار و مهستی
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: بزم بهار عاشقان

چاپ