ستار استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: ستار
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: وارث، شام آخر، یکی بشکل خود من، بت شکن، تکیه گاه، مرثیه، فاتح، کاشکی، با تو بودن، گل حسرت

چاپ