رنگارنگ (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: رنگارنگ
استریو: ___
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
مارتیک: ستاره، فقط یکبار، چلچله
شهرام: هیچ کجا ایران نمیشه، عزیزم، پرستش، دوغگو
ستار: چادر نماز گل گلی، همسرم، قدم رنجه، عروسی
شاهرخ: دل و دلبر، دوستت دارم، افسونگر
ابی: هموطن، دو راهی، هزارو یکشب، همخون(شاهرخ)

چاپ