داود بهبودی استریو پارس ویدیو (سی دی)

عنوان: داود بهبودی
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مهتاب خانوم، گفتم بیا، نامه، دختر بیا، نشونه، خونه عشق، ستاره، گیسو کمند، سال نو، تورو دارم

چاپ