داریوش استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره4

عنوان: داریوش
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سلام، پریا، نفرین نامه، روزگار نامهربون، بن بست، جنگل، علی کنکوری، مسبب، زندونی، کوچه به کوچه، نامه به وطن، کارون، ای ایران، سلام

چاپ