داریوش استریو آونگ (سی دی) آلبوم شماره3

عنوان: داریوش
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دو مسافر، ویولن سل و پیانو بر تم روز مبادا، روز مبادا، گیتار بر تم تمام من، شاید باید، تمام من، ویولن سل و پیانو بر تم دو مسافر، امان از

چاپ