داریوش استریو Caltex (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: داریوش
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: ای عشق، نیستی، نجات، مهمان ناخوانده، جنگل، گذشته های دور، بمن نگو دوست دارم، دیوار، مرگ شب، مصلوب

چاپ