داریوش و ابی استریو آونگ (سی دی)

عنوان: داریوش و ابی
استریو: آونگ
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: محتاج، تکیه برباد، ستاره دنباله دار، نیستی، غریبه، مردم دنیا، هزارو یکشب، آیینه

چاپ