داریوش و گوگوش استریو Caltex (سی دی)

عنوان: داریوش و گوگوش
استریو: Caltex
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
داریوش: مسبب، زهره، بلای نی، چه بگم، من و تو
گوگوش: سقف، منتظر، مثل تو

چاپ