داریوش استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره2

عنوان: داریوش
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مرا بخانه ام ببر، نازنین، آینه، حادثه، لالائی، نیایش، سرگردان، جنگل جاری، یاس پر پر، فدائی وطن

چاپ