داریوش استریو ترانه (سی دی) آلبوم شماره1

عنوان: داریوش
استریو: ترانه
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پنجره، جنگل، زندونی، وطن، رگ شب، صدایم کن، سرگردان، مصلوب، پسرم، خونه

چاپ