حمیرا استریو پارس ویدیو (سی دی)

عنوان: حمیرا
استریو: پارس ویدیو
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: اون دیار، سرنوشت، جاده، چشم انتظاری، دوعاشق، تبریک نوروز

چاپ